St. Croix Academy

Teacher

St. Croix Academy

Category

High School

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

St. Croix Academy

1200 Oakdale Avenue, W.St. Paul,
MN 55118-2601 USA
www.stcroxusa.org/th

ประเภทของโรงเรียน :

เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลางที่มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 6-12)

การรับรอง:

เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดมามากกว่า 60 ปี ได้รับการรับรองจากสำนักงานเขตการศึกษาโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนในรัฐมินนิโซต้า และถูกจัดลำดับให้เป็นโรงเรียนคริสต์เตียน แบบโรงเรียนประจำที่ดีที่สุดในอเมริกาเมื่อปี 2014 “The 30 Best Boarding Schools in America” by TheBestSchools.org.

ที่ตั้งของโรงเรียน :

ตั้งอยู่ที่ เมือง West St.Paul  ซึ่งติดอยู่กับเมือง St. Paul ใน รัฐมินนิโซต้า มีเนื้อที่ประมาณ 30 เอเคอร์ หรือมากกว่า 75 ไร่ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ สวยงามลอบล้อมด้วยทะเลสาบ และสวนสาธารณะ ห่างจากสนามบินนานาชาติ (MSP) และอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึง University of Minnesota

จำนวนนักเรียน :

นักเรียนทั้งหมดประมาณ 500 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  (Grade 6-12) โดยมีอัตราส่วน 20 ต่อครู 1 คน และมีนักเรียนนานาชาติจาก 18 ประเทศทั่วโลก ประมาณ 120 คน

ลักษณะที่อยู่อาศัย :

ทางโรงเรียนจัดหาที่พักให้กับเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้น เกรด 6-12 มีเด็กอเมริกัน และนานาชาติ 158 คน โดยมีคุณครูผู้คุมหอคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมีการแบ่งแยกระหว่างหอพักชาย และหอพักหญิงอย่างชัดเจน

ผู้ที่ดูแล :

ทางโรงเรียนมีคุณครูให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ นักเรียนตลอดปีการศึกษา รวมไปถึงกรณีที่นักเรียนต้องการความดูแลทางการแพทย์ และอื่นๆ

การคมนาคม :

ห่างจากสนามบินนานาชาติ MSP เพียง 20 นาที ห่างจากตัวเมือง และโรงพยาบาลเพียง 5 นาที  และอยู่ไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำของอเมริกา ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ประมาณ 20 นาที

ปฏิทินปีการศึกษา :

เรียนเริ่ม 31 สิงหาคม 2020 และสิ้นสุด 7 มิถุนายน 2021

stcroix_07
stcroix_06

หลักสูตร ESL :

โรงเรียนมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียน ESL ในวิชาประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และวิชาการเมืองการปกครอง เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่นขึ้น

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย :

ทางโรงเรียนมีครูผู้สอนในหลักสูตรเข้มข้นสำหรับวิชา AP ในรายวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ดนตรี, ศิลปะ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีหลักสูตร STEM  หรือที่ย่อมาจากวิชาวิทยาศาสตร์ (Science : S), เทคโนโลยี (Technology : T), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่างๆในสถานการณ์โลกปัจจุบันในแต่ละชั้นเรียน ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ รวมเข้าด้วยกัน

แนะแนวการศึกษา / มหาวิทยาลัย :

โรงเรียนให้ความช่วยเหลือพิเศษสำหรับนักเรียนที่ต้องการวางแผนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย / วิทยาลัย ในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งโรงเรียนให้ความช่วยเหลือในการพาไปชมมหาวิทยาลัยในอนาคต และมีการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL, SAT, ACT เป็นประจำอยู่เสมอ

กิจกรรมและการกีฬา :

โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมนอกห้องเรียน รวมถึงการเข้าชมรม และการแข่งกีฬาทั้งในและนอกโรงเรียน เช่น โบว์ลิ่ง, วิ่งข้ามประเทศ, เชียร์ลีดเดอร์, ฟุตบอล, อเมริกันฟุตบอล, วอลเลย์บอล, ฮอกกี้,บาสเกตบอล, ทีมเต้น, มวยปล้ำ, เบสบอล,ว่ายน้ำ,กอล์ฟ, ซอฟท์บอล, วิ่งประเภท ลู่-ลาน และเทนนิส ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้เลือกอาทิเช่น ละคร,การพูดในที่สาธารณะ,วงดนตรีแจ๊ส, ร้องเพลงประสานเสียง, การแข่งขันคณิตศาสตร์ โดยบางกิจกรรมมีคณะกรรมการหรือผู้ทรงเกียรติเข้ามามีส่วนร่วมในการฟัง หรือชมการแสดงนั้นๆ ด้วย

เป็นเลิศทางวิชาการ :

มีหลักสูตรการเตรียมการศึกษาล่วงหน้า Advanced Placement หรือ AP ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มีเนื้อหาในระดับมหาวิทยาลัยแต่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมปลาย (High School) สามารถทำการทดสอบ หรือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา โดยผู้ที่สอบ AP ผ่านและได้คะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit) ในวิชาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ และในแต่ละปีมีนักเรียนจากโรงเรียน St. Croix จำนวนไม่น้อยกว่า 62 คนที่เข้าสอบโดยใช้คะแนน AP ยื่น ซึ่งนักเรียน St. Croix ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่น้อยกว่าครึ่ง

คะแนนโดยเฉลี่ย (ACT) :

นักเรียนที่จบจาก St. Croix ได้ 25 คะแนน นักเรียนที่จบจากโรงเรียนอื่นๆใน รัฐมินนิโซต้าซึ่งได้ 23 คะแนน และสำหรับนักเรียนที่เรียนโรงเรียนอื่นๆในสหรัฐอเมริกาได้เฉลี่ยที่ 21 คะแนน

ตัวอย่างของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย :

ที่นักเรียนโรงเรียน St.Croix Academy สำเร็จการศึกษาและได้รับการยอมรับเข้าเรียนต่อ

Cornell University

UC – Berkeley

Penn State University

Carnegie Mellon University

University of Minnesota

MIT

Boston College

Wisconsin Lutheran

Chulalongkorn University 

New York University

Harvard

Amherst College

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด :

$ 37,200 รวมค่าใบสมัคร ค่าลงทะเบียนเรียน ที่พัก ตำรา อาหาร และ กิจกรรมส่วนใหญ่สำหรับหนึ่งปีการศึกษา

St. Croix Academy


1200 Oakdale Avenue West St. Paul, MN 55118-2601 USA

Tel: (651) 455-1521
FAX: (651) 451-3968 
Email: international@StCroixLutheran.org
URL: www.StCroixUSA.org

Echelon Education Co., Ltd.


973 President Tower 9th fl., Room 9G (Pannaphat) Phloenchit Rd., Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

Tel: + 66 89 111 6856
Line ID :@echelon
Facebook: echeloneducationbkk
Email: echelonedu@gmail.com
URL: www.echelon-education.com

St. Croix Academy Grades 6-12, MN, USA

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Price : Free

Location : America

Question