Home

Promotion New

มาทำความรู้จักหลักสูตร IGCSE vs A-Level

IGCSE และ A-Levelเป็นหลักสูตรสากลที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพราะเป็นการกำหนดคำแนน และวิชาที่ใช้เข้ายื่นมหาวิทยลัยที่น้องๆ อยากเข้าเรียนต่อในต่างประเทศ ฉะนั้นในการเลือกเรียนในสิ่งที่เราชอบ และถนัดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก น้องๆ หลายคนมักจะสับสนว่าควรเลือกวิชาที่ชอบ หรือ วิชาที่จำเป็นจะดีกว่า ดังนั้นวันนี้ทางทีมงาน Echelon Education จะมาแนะนำเทคนิคการเลือกแบบเข้าใจง่อย่างง่ายๆ นะคะ

หลักสูตร IGCSE
IGCSE คือ หลักสูตรการศึกษาเพื่อเทียบวุฒิในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวทางของประเทศอังกฤษ ย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Educational ด้วยรูปแบบของตัวหลักสูตรที่มีคุณภาพจึงผ่านการยอมรับในระดับสากล ผู้เรียนต้องใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ปี เพื่อให้จบหลักสูตร และมีอายุระหว่าง 14-16 ปี
ในการสอบต้องทำคะแนนให้ผ่านไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ระหว่างช่วงการเรียน Year 10 และ Year 11 โดยรายวิชาจะเน้นทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการฟัง การพูด และการเขียนแบบภาษาอังกฤษทั้งหมด จากกว่า 70 วิชา ผู้สอบสามารถเลือกได้ตามความถนัดของตนเองเพื่อโอกาสในการทำคะแนนให้สูงตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้นั่นเอง
ปกติแล้วหลักสูตรนี้มักจะอยู่ในระบบการศึกษาของเหล่าบรรดาโรงเรียนนานาชาติที่เลือกใช้แนวทางการเรียนการสอนตามแบบของประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตามหากใครที่สนใจแม้ไม่ได้อยู่ในระบบการเรียนดังกล่าวก็สามารถสมัครสอบผ่าน British Council Thailand ได้เช่นกัน

 

 • เริ่มเรียน Year 10-11
 • ปูพื้นฐานเบื้องต้น ของทุกวิชา
 • เรียน 7-11 วิชา

หลักสูตร A-Level
A-Level มาจากชื่อเต็มว่า The General Certificate of Education Advanced Level Certificate เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมปลายของสหราชอาณาจักร ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี เมื่อเรียนและสอบแล้ว จะได้วุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.6 ของประเทศไทย ซึ่งผลสอบ A-Level จะใช้สมัครเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร รวมทั้งหลักสูตรอินเตอร์มหาวิทยาลัยในไทยอีกด้วย

 • เริ่มเรียน Year 12-13
 • เนื้อหาเข้มข้นและลึกขึ้น
 • เลือกเพียง 3-4 วิชา

ทำความรู้จักหลักสูตร เทคนิคการเลือกวิชา IGCSE

โดยวิชาที่สามารถเลือกสอบได้ใน IGCSE จะแบ่งออกเป็น 5 หมวด

 1. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (Language) เช่น ภาษาไทย, English (First or Second Language), Chinese, Japanese, English Language and Literature, Russian, Italian, Korean, Arabic, Turkish, German, Greek, Spanish, French, Hindi
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)  เช่น Economics, Sociology, Geography, Religious Studies, History, Business Studies, Travel and Tourism เป็นต้น
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Sciences)  เช่น Agriculture, Biology, Environmental Management, Chemistry, Physics, Physics Science – Combined
 4. <strongกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เช่น Mathematics, Cambridge International Mathematics, Additional Mathematics
 5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative and Professional) เช่น Accounting, Business Studies, Enterprise, Physical Education, Drama, Music, Art and Design, Design & Technology, Information & Communication, Computer Science, Food & Nutrition

อย่างไรก็ตาม บางรายวิชามีการเปิดสอบ 2 ระดับ (Extended และ Core) อาทิ Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, ESL (English as a Second Language) ทั้งนี้การสอบแบบ Core จะมีเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นในรายวิชานั้น ๆ ไม่ได้เจาะรายละเอียดมากนัก ประมาณ 60% แต่ถ้าเป็นการสอบแบบ Extended เนื้อหาที่สอบจะมีความเจาะลึกมากแบบ 100%
พี่ๆ ทีมงาน Echelon Education แนะนำให้น้องๆเลือกเรียนให้ครบทุกด้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้น ด้วยการเลือกเรียนวิชา Facilitating subjects เพื่อให้น้องๆมีความรู้ที่จะสามารถต่อยอดสู่หลักสูตร A-Level โดยน้องๆ ไม่ควรเลือกตามเพื่อน หรือเลือกเรียนเพียงเพราะเห็นว่าวิชานั้นจะได้คะแนนง่าย การเลือกวิชาน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีข้อจำกัดในการเลือกวิชา A-Level ในปีที่สูงขึ้นอีกด้วย
และสำหรับใคร ที่ตั้งเป้าว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (Top Universities) นั้นควรจะเลือกวิชา IGCSE 9-12 วิชา เพื่อองค์ความรู้ที่รอบด้าน สามารถต่อยอดได้หลากหลาย หากคิดว่าตอน A-Level จะเรียนวิชาหมวดวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเลือกวิชาวิทยาศาสตร์เหล่านั้นตอนเรียน IGCSE ด้วย ซึ่งเป็นข้อบังคับหลัก เพราะเนื้อหามีการต่อเนื่องกันมาจาก A-Level แต่บางโรงเรียนอาจจะอนุโลมให้หากเลือกเรียน Combined Sciences (หลักสูตรที่รวม 3 วิชา Chemistry, Biology, Physics ในหลักสูตรเดียว ) น้องๆ จะต้องเลือกเรียน 3 – 4 วิชาต่อปี โดยจะต้องเลือกเรียนตามเป้าหมาย และความสนใจในการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ดังนั้น นักเรียนจะต้องทราบข้อกำหนด และเงื่อนไขของสาขาวิชาที่จะเข้าเรียนต่อว่าจะต้องใช้ผลสอบ AS & A Levels รายวิชาใดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรแพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และกฏหมาย จะมีข้อกำหนดชัดเจนว่า จะต้องมีผลคะแนน AS & A Levels รายวิชาใดบ้าง
ในส่วนของวิชาภาษาต่างประเทศ เช่นฝรั่งเศส เยอรมัน สเปนนั้น เนื้อหาวิชาจะไม่ได้เริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น ดังนั้นทางทีมงานขอแนะนำว่า ทุกคนควรจะต้องมีพื้นฐานภาษานั้นๆ มาก่อนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จึงจะเรียนวิชาภาษาได้อย่างราบรื่นนะคะ
นอกจากนี้ สาเหตุที่ต้องเลือกวิชาหลักเป็น Extended นั้นเพราะการสอบ IGCSE นั้นแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 • 1. Core ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นของวิชานั้นๆ และเกรดที่จะได้รับ คือ C,D,E,F,G (การได้แค่เกรด C จะนั้นไม่เพียงพอที่จะเรียนต่อ A- Level)
 • 2 Extended เนื้อหาขั้นสูงที่ต้องเรียนเข้มข้นกว่า โดยใครที่เลือกเรียนแบบ Extended มีสิทธิได้คะแนนสูงสุดคือ A*แล้วไล่ไป A,B,C,D,E,F,G ตามลำดับ

โดยการสอบแบบ Core ระดับพื้นฐาน ในระดับนี้ผู้สอบจะได้เกรด C, D, E, F, G หรือ U และการสอบแบบ Extended ระดับขั้นสูง ในระดับนี้ผู้สอบจะได้เกรด A*, A, B, C, D, E, F, G หรือ U ผลการสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีแนวทางที่ชัดเจนในการอธิบายมาตรฐานความสำเร็จสำหรับแต่ละเกรด
ฉะนั้นเราต้องเลือกให้ดีๆ ก่อนว่าจะลงเรียนวิชาไหนเป็นแบบไหน พี่ๆ แนะนำให้น้องๆ เลือกวิชาหลักเป็น Extended ให้หมด เพราะจะทำคะแนนได้มากสุด A* ซึ่งสามารถต่อยอดวิชานั้นใน A-Level ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น หากน้องๆ จะเลือกเรียนวิชา Physics การมีพื้นฐานวิชา Math (Extended) นั้นจำเป็นอย่างยิ่ง

การเลือกวิชา A-Level A-Level มีวิชาอะไรบ้าง?

แบ่งออกเป็น 5 วิชา เช่นเดียวกับการสอบ IGCSE ได้แก่

 • 1.กลุ่มวิชาภาษา (Language) เช่น Chinese, German, French
 • 2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science) เช่น Economics, Geography
 • 3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เช่น Biology, Chemistry, Physics
 • 4.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เช่น Mathematics และ Mathematics – Further
 • 5.กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational) เช่น Accounting, Business

น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนกันเพียง 3-4 วิชาที่ตรงกับ Requirement ของคณะที่ต้องการเข้าในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศส่วนใหญ่มักต้องการผลสอบ 3 วิชาเป็นอย่างน้อย ควบคู่กับ IGCSE ค่ะ ดังนั้นพี่แนะนำให้น้อง ๆ ตรวจสอบก่อนนะคะว่าสาขาและมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าศึกษาต่อกำหนดผลสอบ A-Level วิชาใดบ้าง

การเลือกวิชา A-Level จะได้เลือกตอนปลาย Year 10 ขึ้น Year 11

 • เลื่อกวิชาให้ตรงกับความต้องการของคณะที่สนใจ
 • เลือกวิชาที่ทำคะแนนดีตอนเรียนหลักสูตร IGSE
 • เลือกวิชาที่เป็น Hard Subjects จะทำให้เปิดโอกาสได้กว้างกว่า
 • หากต้องการจะเข้าคณะมหาลัยในอังกฤษต้องตรวจสอบเงื่อนไข เพราะบางวิชานั้นไม่ได้รับการยอมรับในการยื่นสมัคร
 • หากเลือกเกิน 3 วิชา อาจจะทำให้เรียนหนักเกินไปจนต้อง Drop การเรียน
 • บางคณะของบางมหาวิทยาลัยชั้นนำในบางประเทศต้องเรียนถึง 4 วิชา ถึงจะสามารถเข้าเรียนได้

การเลือกวิชามากไป อาจส่งผลเสีย อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคำนึกถึง คือ ถึงแม้ว่า A-Level จะอนุญาตให้สามารถเลือกเรียนได้เกิน 3 วิชา แต่การเลือกเรียนวิชาที่ 4-5 นั้น อาจไม่จำเป็นเสมอไป จริงอยู่ถ้าเราเลือกเรียนวิชาที่ 4 และ 5 อาจทำให้เราเปิดโอกาสในการเลือกเรียนคณะที่เราสนใจได้มากขึ้น เนื่องจากวิชาที่ 4 และ 5 อาจจะตรงกับคณะที่เราสนใจ และแสดงให้เห็นว่าเรามีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความรับผิดชอบสูง ซึ่งเป็นผลดีกับเราในการยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัย แต่หากเรียนวิชาเยอะเกินไป อาจส่งผลให้เรียนหนักเกินไป และจะเป็นผลเสียกับวิชาอื่นได้ ถึงขั้นอาจจะต้อง Drop ได้ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยทั่วโลกส่วนมากนั้นต้องการแค่คะแนน A-Level 3 วิชาเท่านั้นสำหรับ Entry Requirement

การเลือกวิชามากไป อาจส่งผลเสีย !

อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคำนึกถึง คือ ถึงแม้ว่า A-Level จะอนุญาตให้สามารถเลือกเรียนได้เกิน 3 วิชา แต่การเลือกเรียนวิชาที่ 4-5 นั้น อาจไม่จำเป็นเสมอไป จริงอยู่ถ้าเราเลือกเรียนวิชาที่ 4 และ 5 อาจทำให้เราเปิดโอกาสในการเลือกเรียนคณะที่เราสนใจได้มากขึ้น เนื่องจากวิชาที่ 4 และ 5 อาจจะตรงกับคณะที่เราสนใจ และแสดงให้เห็นว่าเรามีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความรับผิดชอบสูง ซึ่งเป็นผลดีกับเราในการยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัย แต่หากเรียนวิชาเยอะเกินไป อาจส่งผลให้เรียนหนักเกินไป และจะเป็นผลเสียกับวิชาอื่นได้ ถึงขั้นอาจจะต้อง Drop ได้ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยทั่วโลกส่วนมากนั้นต้องการแค่คะแนน A-Level 3 วิชาเท่านั้นสำหรับ Entry Requirement

วิชา A-Level ที่แนะนำสำหรับ ทีมสายเลขและวิทย์

วิชาที่แนะนำสำหรับสายเลขและวิทย์
Medicine, Dentistry & Pharmarcy

 • Mathematics
 • Biology
 • Chemistry
 • Optional : Psychology, Further, Math

Engineering

 • Chemistry
 • Psychics
 • Mathematics
 • Optional : Economics, Further, Math

วิชา A-Level ที่แนะนำสำหรับ ทีมสายกลาง

วิชาที่แนะนำสำหรับสายกลาง
Bussiness

 • Mathematics
 • Economics
 • Bussiness
 • Optional : Psychology, Further, Math

Law

 • Mathematics
 • Economics
 • History
 • Optional : Psychology, English

Psychology

 • Mathematics
 • Psychology
 • Biology
 • Optional : English, Further, Math

วิชา A-Level ที่แนะนำสำหรับ ทีมสายภาษาและศิลปะ

วิชาที่แนะนำสำหรับสายศิลปะ
Politics

 • Economics
 • History
 • English
 • Optional : Psychology, Foreign, Languages

Graphic Designer

 • Art & Design
 • Design & Technology
 • Mathematics
 • Optional : History of art

History

 • Englisg
 • Geography
 • History
 • Optional : History of art, Forign, Languages